Igazgatói köszönötő

Kutatóintézet a Közép-Tisza mentén

A Karcagi Kutatóintézet a Közép-Tisza mente nehéz mechanikai összetételű talajain való gazdálkodás fejlesztésének lehetőségeit kutatja. Az 1947-ben alapított intézetet 1976-ban csatolták a Debreceni Agrártudományi Egyetemhez. Ettől kezdve a Kutatóintézet szerves része a debreceni agrárkutatásnak és az oktatásnak is. Alapításakor az Intézet működési területeként Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megye bihari részét, illetve a Tisza-mente területeit jelölték ki. A hatásterület közös agroökológiai jellemzője a nehéz mechanikai összetételű, fizikai és kémiai leromlással (savanyodás, szikesedés) veszélyeztetett talajok nagy aránya.

A kutatási tevékenység négy témacsoportba sorolható:

  • Talajvédelmi, talajművelési, tápanyag-gazdálkodási kutatások,
  • Növénynemesítés – vetőmagtermesztés,
  • Gyepgazdálkodás – juhászat,
  • Talajhasználat – vidékfejlesztés.

A kutatás eredményességének egyaránt fontos mutatója a globális problémák megoldásában való részvétel és a szűkebb környezet gyakorlati igényeinek kielégítése. A talajok leromlása ma az egész világon veszélyezteti az emberek biztonságos, jó minőségű élelmiszerrel való ellátását. Az intézeti hagyományokra támaszkodva kiemelt feladatként kezeljük a legfontosabb talajdegradációs folyamatok (savanyodás, szikesedés, szerkezetleromlás, talajtömörödés) feltárását és a talajok kémiai és fizikai meliorációjának, illetve vízháztartás-szabályozásának tudományos megalapozását.

Az üvegház hatású gázok és a klímaváltozás összefüggéseinek kutatása ma a környezetvédelmi kutatások kiemelt kérdése. Új témaként indítottuk a talajhasználat és a széndioxid emisszió összefüggéseinek feltárására irányuló kutatást, részt veszünk az országos széndioxid mérleget becslő modell mezőgazdasági vonatkozású részének elkészítésében.

Napjainkban egyre fontosabbá válik az energianyerés céljára történő növénytermesztés. A Kutató Intézetnek hagyományai vannak a ciroknemesítésben és a cukorcirokból való alkohol előállítási lehetőségek kutatásában.

A tájkutató intézeti jellegből következik, hogy az Intézetnek feladata a gyakorlati igények kielégítése is. A gyakorlattal való kapcsolat legközvetlenebb formában az intézet akkreditált laboratóriumának közvetítésével valósul meg. Laboratóriumunk talajvizsgálataira alapozottan tápanyag visszapótlási és igény esetén talajjavítási javaslatokat készítünk a gazdák számára. 

Az Intézet saját nemesítésű gabonafajtáinak vetőmagját, egyéb alternatív növényfajták vetőmagját és tenyészállatait értékesíti a termelőknek, elősegítve ezzel a táj ökológiai adottságaihoz legjobban alkalmazkodó fajták elterjesztését. Részt veszünk a tájra irányuló vidékfejlesztési tervek kidolgozásában. Ezzel lehetővé válik, hogy a legújabb kutatási eredmények beépüljenek a regionális fejlesztési tervekbe. Az Intézet 1000 ha földterületen gazdálkodik, amely jól reprezentálja a Közép-Tisza menti régió kedvezőtlen adottságú talajait. A változatos talajtani adottságok jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy az Intézet tangazdaságként is működjön. Kutatóink hangsúlyos szerepet kapnak a Debreceni Egyetem oktatásában is.

Az Intézet tevékenységét a jövőben is a globális és a regionális gyakorlati igényű kutatások egyenrangú kezelésével, a kutató-oktató egyetemi jelleg erősítéséhez való hozzájárulással tartjuk megoldhatónak.

 

Dr. Zsembeli József
mb. igazgató

Frissítés dátuma: 2020.11.24.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.