Köszöntő

Tisztelettel köszöntjük az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT) honlapján!

 

Az Agrár Kutatóintézet és Tangazdaság (AKIT) a Debreceni Egyetem agrárágazati szolgáltató egysége. Tevékenységét a DE Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaságra vonatkozó előírások szerint végzi. Célja az Észak-Alföldi Régióhoz tartozó három megye élelmiszergazdaságának fejlesztése az egyetemi erőforrások felhasználásával a gazdasági, a kormányzati, az önkormányzati és civil szférákkal együttműködésben.

Az AKIT Főigazgatói Titkárság, szervezeti egységei vonatkozásában,

 • ellátja az agrártudományi szakmai feladatok koordinálását,
 • közreműködik a Debreceni Egyetemen folyó agrárágazati kutató-fejlesztő, innovációs tevékenységgel valamint a gyakorlati képzés feladatainak ellátásában,

hozzájárul, illetve részt vesz:

 • a magyar agrár- és élelmiszeripari termékek fejlesztéséhez,
 • a területi-regionális és országos természeti, közgazdasági, környezeti viszonyainak megfelelő kutatás-fejlesztéshez,
 • a biológiai megoldások kutatásához,
 • a biológiai alapok megteremtéséhez és fenntartásához,
 • a régió- és vidékfejlesztés szakmai bázisának biztosításához.

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság szervezeti egységei jogutódjai a korábbi Agrártudományi Központnak. Magában foglalja a Karcagi Kutatóintézetet (KKI), a Nyíregyházi Kutatóintézetet (NYKI), valamint a Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézetet (DTTI).

A Karcagi Kutatóintézet

 • Növénynemesítési kutatásainak célja: a Nagykunság kedvezőtlen ökológiai adottságai között is versenyképes növényfajok fajtáinak és hibridjeinek nemesítése, elterjesztése.
 • Kiemelt feladata a tájhoz kapcsolódó talajhasználat kialakítása, különösen a talajvédelemmel, a talajtermékenység fenntartásával, növelésével, a hatékony vízgazdálkodással kapcsolatos törvényszerűségek feltárása.
 • A gyepgazdálkodás terén a kutatóintézet célja: a környezetvédelmi körülményekkel összhangban álló gyephasznosítás és az ehhez kapcsolódó juhtenyésztés lehetőségeinek feltárása.
 • Egyetemi szinten a kutatói képzés és a gyakorlati képzés is feladata.  

A Nyíregyházi Kutatóintézet

 • Fejleszti a nyírségi térségre adaptált biotikus és abiotikus stresztoleráns kertészeti és szántóföldi növények biológiai alapjait.
 • Ellátja a hazánkban egyedülálló fajtaportfólión belül fehérje- és alternatív növények nemesítését, termesztéstechnológiájuk, kidolgozását és adaptálását.
 • A 86 éves Westsik-féle vetésforgó tartamkísérletre alapozva végzi a homoktalajok komplex hasznosításának kutatását, komplex talajerő-gazdálkodási alternatívák vizsgálatát, adaptálását.
 • A korszerű nemesítő munkát az intézet biotechnológiai kutatási támogatják.
 • Bioterületükön ökogazdálkodási, talajbiológiai kutatásokat folytatnak.
 • Egyetemi szinten feladata: a kutatói utánpótlás nevelése, szaktárgyak oktatása, gyakorlati képzés. 

A Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet

 • Több mint 30 éves tartamkísérletekben vizsgálja:

  • a kukorica, az őszi búza tápanyag- és vízellátásának a termés mennyiségre és minőségre gyakorolt hatását,
  • különböző talajművelési rendszerek talajra és a kukorica terméseredményeire gyakorolt hatását,
  • az egyes kukorica és őszi búza genotípusok tulajdonságait eltérő tápanyag- és vízellátás mellett.
 • Génmegőrzését végzi az őshonos magyar tyúknak, az erdélyi kopasznyakúnak, a parlagi pulykának, a csókai cigája juhnak.
 • A pomológiai bemutatókertben mutatjuk be a térségünkben őshonos, vadontermő gyümölcsfajok változatosságát és genetikai értékeit.
 • A DTTI a gyakorlati képzés elsődleges helyszíne.

Honlapunkon megismerheti szervezeti egységeink tevékenységét, olvashat rendezvényeinkről, tájékozódhat a legfrissebb eseményekről. Reméljük, hogy oldalainkat böngészve megtalálja a szükséges, naprakész információkat. Kérdéseivel, észrevételeivel keresse munkatársainkat, akik készséggel állnak rendelkezésére.

Prof. Dr. Dobránszki Judit
tudományos főigazgató

Frissítés dátuma: 2018.11.29.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.