Kismacsi Állattenyésztési Kísérleti Telep

A Kismacsi Állattenyésztési Kísérleti Telep a 35-ös főút mentén, a kismacsi határszélen található vegyes hasznosítású állattartó telepen több állatfaj egyes fajtáinak fajtafenntartó munkája és génmegőrzése folyik (őshonos magyar tyúk, erdélyi kopasznyakú tyúk, parlagi pulyka, cigája, szapora merinó, gidrán fajtájú ló). Az állattenyésztés területén kutatási terület a szőrös és vedlő gyapjas juhok genetikai elemzése a hazai állomány stabilizálásának érdekében.

Cél az európai dorper tenyészetek közötti genetikai távolság feltárása, az eredményes tenyészállat import, melynek segítségével elkerülhető a beltenyésztettség. Kiemelt kutatási terület az "Állati genetikai értékek megőrzése és fejlesztése". Ezen téma keretében cél a kiskérődző fajok és fajták szaporító anyagának hosszú távú megőrzése aszisztált reprodukciós technikák (ART) segítségével. Továbbá cél a fagyasztott és friss juh embrió túlélő képességének és az üzemi felhasználásának harmonizálása, melynek segítségével üzemi tenyészetekbe is kerülhet a technológia előmozdítva ezzel is a tenyésztés fejlődését. A telepen folyó kutatások számos PhD munka hátterét teremtették meg: "Molekuláris genetikai vizsgálatok a juhtenyésztésben", "Juhok szaporaságát befolyásoló endogén tényezők", "Molekuláris markerekkel történő fajtaazonosítás és fajtavédelem a réghonosult lúd és pulyka fajokban". A telepen bontakozott ki a cigája fajtán végzett DNS elemzésen alapuló eredetvizsgálat, illetve a fajtaváltozatok rokonságának genetikai távolságbecslése. 2008-ban teljesedett ki "A piaci igényeknek és az éghajlatnak megfelelő juhok tenyésztése és nemesítése" kutatási program, mivel a gyapjú árának csökkenése miatt fellendülőben van a szőrös és vedlő gyapjas juhok tenyésztése. A DE MÉK Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet Állatgenetikai Laboratóriumában a pulyka hústermelőképességét befolyásoló kandidáns gének polimorfizmusának és kifejlődésének vizsgálata folyik. A telepen történik a szakirányú hallgatók gyakorlati képzése. A továbbtenyésztésre és kutatási célra alkalmatlan állatok szabadpiacon értékesítésre kerülnek. A Kismacsi Állattenyésztési Kísérleti Telepen a gyakorlati képzéssel párhuzamosan folyik a génmegőrző, tenyésztő- és termelőtevékenység.

Kiemelkedő, hogy a juh ágazatban megindult korszerűsítések és a magas színvonalú (dorper, valamint a cigája juh) tenyésztői munka eredményeként a tenyészállat értékesítés fellendült. A lótartás és tenyésztés területén az őshonos gidrán fajtát tartjuk fenn, zömében nukleusz állományként. Elsődleges hasznosításuk hátas lóként a lovas oktatásban van, melynek helyszíne a Debreceni Lovasakadémia. A lovak, tyúkok, pulykák és a cigája juh fajtafenntartása részét képezi az országos őshonos génmegőrzési programnak.

Munkatársak

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 11. 12:19