Testületek

Az AKIT tevékenységi körében döntéshozó, javaslattevő, véleményező és konzultatív testülete az Igazgatótanács.

  • az AKIT tevékenysége elveit,
  • jóváhagyja a kutatási-fejlesztési, stratégiai tervét,
  • elfogadja az AKIT szervezeti egységei munkájáról szóló éves szakmai beszámolót,
  • dönt a saját alapítású agrár-szakmai kitüntetések odaítéléséről,
  • dönt mindazon kérdésekben, amelyek az AKIT feladatai ellátásához szükségesek,
  • dönt, véleményt nyilvánít mindazon ügyekben, amelyeket az egyetem kancellárja, rektora vagy a tudományos főigazgató az Igazgatótanács elé terjeszt, valamint 
  • dönt, véleményt nyilvánít és javaslatot tesz azokban az ügyekben, amelyeket egyetemi szabályzat az Igazgatótanács hatáskörébe utal.

Az Igazgatótanácsnak az AKIT gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következményekkel járó döntései és intézkedései tekintetében a kancellár egyetértési jogot gyakorol, az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.

Az Igazgatótanács összetétele

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 28. 09:38