Kutatóhelyek, kutatócsoportok

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság kutatási tevékenysége az agrárgazdaság teljes vertikumát felöleli: az állattenyésztés, a növénytermesztés, a kertészet, a környezetgazdálkodás, a természetvédelem, a vadgazdálkodás, az élelmiszertudomány, a minőségbiztosítás, a gazdaságtudományok és a természettudományok terén folynak kutatások.

Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet

Az Intézet szervezeti felépítése úgy alakult ki, hogy hatékonyan és rugalmasan alkalmazkodjon a kutatás társadalmi-gazdasági környezetében bekövetkezett változásokhoz.

Az Állattenyésztési Osztály koordinálja a kismacsi Állattenyésztési Telep és a Lovas Tanüzem munkáját. A Növénytermesztési Osztály munkája több helyszínen folyik: Látóképen a Növénytermesztési Tanüzem és Kísérleti Telepen és az Ökofarmon. A Növénytermesztési Bemutatókert és a Növényvédelmi Bemutatókert az egyetem területén találhatóak.

A kertészeti kutatásoknak a Pallagi Kertészeti Telep, a Kertészti Bemutatókert és a Botanikus Kert ad otthont.  A DTTI a kutatásokat a tanszékekkel szoros együttműködésben végzi. A hallgatók gyakorlati képzésének alapbázisa, emellett a tantárgyi és a hetesi gyakorlatok helyszíne is.

Nyíregyházi Kutatóintézet

A Nyíregyházi Kutatóintézet összesen 623 ha földterületen és három telephelyen működik: Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagykállóban. Feladata a tájkörzet kedvezőtlen ökológiai adottságai között biztonságosan termeszthető növényfajták nemesítése, termesztéstechnológiájuk kidolgozása, a homoktalajok komplex hasznosításának kutatása.

Kutatás-fejlesztési tevékenységük ellátását hazai és kiterjedt nemzetközi kapcsolataik segítik. A Kutatóintézet tevékenyen részt vállal a termelők továbbképzésében, részt vesz az egyetemi szakemberképzésben.

Jelentős szerepet tölt be a tájkutatás révén a vidékfejlesztés agrárvonatkozásainak igényes megalapozásában és annak a térségi integrációs rendszerbe kapcsolódásában. Egy időben szolgálja a gyakorlati oktatást és a szaktanácsadást is.

Újfehértói Kutatóintézet

A Mezőgazdasági Tudományos Központ 1949-ben Újfehértói Kertészeti Kísérleti Telep néven alapította meg a mai DE AKIT Újfehértói Kutatóintézet első elődjét. A kutatás céljai között szerepelt a termőtájkutatás és a fellelhető tájfajták begyűjtése, megőrzése, törzskönyvezése, szaporítása, különös tekintettel a meggy-, szilva- és almafajtákra. A 70-es években átfogó terv készült növényi génbankok alapítására az akkori kutatóállomásokon, intézetek, intézmények, gazdaságok, vállalatok és egyéni termelők területein. Az ország területét termőtájakra, körzetekre osztva gyűjtötték be a különböző gyümölcsfajtákat a kutatók.

Kormányzati döntés alapján Újfehértóra kerültek az almatermésűek, valamint a köszméte fajtái. Ez a gyűjtemény időközben a csonthéjasok és a dió környékbeli különleges fajtáival, valamint az intézetben végzett fajtakísérletek megőrzésre érdemes változataival egészült ki. 1981-től kezdődően így jött létre a ma már 1430 alma, 570 körte, 140 birs, 33 naspolya, 340 meggy és cseresznye, 130 szilva, 40 köszméte, valamint 10 dió tételt tartalmazó génbank.

A gyűjteményben megtalálhatók a termesztett újabb nemesítésű fajták, a termesztésből már kiszorult korábban népszerű fajták, tájfajták, ezek változatai, továbbá véletlen magoncok, a termesztett fajtákkal rokon vadfajok, illetve a különböző nemesítési munkákból, fajtakísérletekből származó hibridek.

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 11. 13:18