Talajbiológiai kutatások

A talajok termékenységét a bennük élő mikrobaközösség összetétele és mérete, az általuk generált és szabályozott kémiai folyamatok, valamint az általuk termelt kémiai anyagok alapvetően meghatározzák. Mivel talajtani kutatásaink során a kedvezőtlen adottságú nyírségi talajok termékenységének megőrzésével, javításával foglalkozunk, ezért a talajt, mint komplex rendszert vizsgáljuk, és a mikrobiológiai változásokat a talaj fizikai és kémia tulajdonságainak, valamint a termesztett növény paramétereiben bekövetkező változásoknak a függvényében értékeljük.

Fő kutatási feladatunk a szerves és ásványi melléktermékek, hulladékok mezőgazdasági hasznosítási lehetőségeinek kidolgozása. A hasznosítás célja a termesztett növények tápanyag-utánpótlásának biztosítása, valamint a talaj termékenységének fenntartása, lehetőség szerinti javítása. Ennek érdekében termékfejlesztést végzünk, de részt veszünk új és már forgalomban lévő készítmények (talajkondicionálók, mikrobiológiai oltóanyagok, stb.) tesztelésében is tenyészedényes és szabadföldi kísérletekben. A vizsgálatok során a talajok fizikai, kémiai és mikrobiológiai folyamataiban bekövetkező változásokat kutatjuk.

A talajban hosszú távon bekövetkező hatások vizsgálatait három tartamkísérlet kezeléseiben végezzük: 1929 óta tartjuk fenn a Westsik vetésforgó kísérletet, 2003-tól kezdődően a szennyvíziszap komposzt kísérletet és 2007-től a Nyíregyházi Egyetemmel közösen az energiafűz tápanyag-utánpótlási kísérletet. Ez a három tartamkísérlet országosan is egyedülálló lehetőséget biztosít számunkra a rendszeres agrotechnikai műveletek, adalékanyag-felhasználás talajfizikai, talajkémiai és talajmikrobiológiai hatásainak kutatására.

Napjainkban egyre nő az ökológiai módszerekkel történő növénytermesztés jelentősége. Ennek a gazdálkodási módnak a talaj termékenységére gyakorolt hatását a Kutatóintézet ökológiai és konvencionális gazdálkodási rendszerű területeinek talajfizikai, talajkémiai és talajmikrobiológiai tulajdonságaiban bekövetkező változások mérésével vizsgáljuk.

  

 Mintavétel
talajfizikai vizsgálatokhoz

          Kitenyésztésvizsgálat a
            Talajbiológiai laboratóriumban

Szennyvíziszap komposzt kezelés hatása kukorica tesztnövényen

A Talajbiológiai Laboratórium 2011-2012-ben történt fejlesztése jelentős előrelépést jelentett a vizsgálatok minőségében, mert a klasszikus módszerek (aktivitásvizsgálatok, kitenyésztések) mellett a mikrobák közösségi analízisét is korszerű színvonalon tudjuk elvégezni foszfolipid zsírsavak vizsgálatával.

Enzimaktivitás mérés a Talajbiológiai Laboratóriumban

Főbb kutatási területek, tevékenységek:

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 28. 16:07