Oktatási tevékenység

A DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet az elért eredményeire támaszkodva felkérésre megismerteti a hallgatókkal a tájkörzetet, amelyben munkálkodik, a növénynemesítése eredményeit, a homoktalajok komplex hasznosítására irányuló kutatásait, bemutatja a 90 éves Westsik-féle vetésforgó tartamkísérletet.

A Kutatóintézet részt vesz a nappali és levelező hallgatók PhD képzésében az „In vitro növényi szaporítás kutatása és alkalmazása a növényi stressztolerancia kutatásban”, illetve angolul a „Research of in vitro plant propagation and its applications in the research on plant stress tolerance” című tantárgyak oktatásával. Szerepet vállal a TTK Biotechnológus MSc képzésben a mezőgazdasági specializáció hallgatóinak oktatásában, a „Mezőgazdasági növények in vitro biotechnológiája” című tantárgy oktatása az Intézetben folyik.

A Nyíregyházi Kutatóintézet jelentős szereppel bír a nyári, terepi gyakorlati képzésben is. A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar hallgatói mellett a Nyíregyházi Egyetem hallgatói számára is biztosítunk gyakorlati képzést több képzési formában, amire lehetőséget ad az Intézet kiterjedt kutatási infrastruktúrája.

Az Intézet tevékenyen részt vesz a nappali és levelező hallgatók téma- vagy résztéma vezetésében, diplomadolgozatok és doktori disszertációk témaköreinek kialakításában. Emellett rendszeresen fogadunk külföldi hallgatókat speciális kurzusban, illetve nemzetközi posztgraduális vagy posztdoktori programok keretein belül.
 

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 28. 16:13