Igazgatói köszöntő

item

A Debreceni Agrártudományi Egyetem Egyetemi Tanácsa 1999-ben létrehozta a Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézetet (DTTI), amely a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában 2000-ben kezdte meg tevékenységét önálló szervezeti egységként. Jelenleg az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság szervezeti egységeként működik.

Létrehozásakor az intézet elsődleges feladataként a különböző szakokon folyó agrármérnök képzés, a posztgraduális képzés gyakorlati oktatásának differenciált megvalósítását jelölték meg. Ennek megfelelően az intézetünk telepein évente kb. 600 hallgató vesz részt gyakorlati képzésen növénytermesztés, állattenyésztés és kertészet területén. Az alapításkor megjelölt további feladatok a szaktanácsadás, a K+F feladatok, innováció gyakorlati feltételeinek megvalósítása volt.

Intézetünk tangazdasági tevékenysége mellett a kutatási tevékenységét is folyamatosan bővíti. Alapításakor a Mezőgazdaságtudományi Kar oktatói, kutatói állománya végzett - elsősorban együttműködések keretében - kutatási tevékenységet intézetünkben. Ma már saját aktív kutatói állománnyal is rendelkezünk az agrometeorológia, az állattenyésztés és a növénytermesztés területén, továbbra is együttműködve a MÉK oktatói állományával. 

A Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézetben az agrárágazat három alapvető területén (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet) folyik kutatási tevékenység. Kutatási tevékenységünkre jellemző, hogy egyrészt hagyományainkat tisztelve a jelenlegi kutatási témáinkba teljeskörűen beépülnek a növénytermesztés területén a tartamkísérletek, az állattenyésztés területén az őshonos állatfajok genetikai megőrzése, míg a kertészet területén a különböző ültetvények fajtagyűjteményeinek vizsgálata is. Másrészről viszont megjelennek, illetve ezen kutatásokra ráépülnek olyan újszerű témák is, mint például a precíziós növénytermesztés (talajművelés, vetéstechnológia, növényvédelem, tápanyag kijuttatás).

Kutatások folynak a távérzékelés, a térinformatika, a GPS helyzet meghatározás segítségével történő növényi stresszhelyzetek kivédésére. Részt veszünk az új technológiák, termékek fejlesztésében is együttműködések keretében. Alkalmazzuk az asszisztált reprodukciós technikákat a kiskérődzők genetikai értékének megőrzésében, fejlesztésében. 

A gyakorlati képzés természetesen ráépül a kutatási tevékenységünkre az intézet termelő tevékenységére is, ahol üzemi körülmények között a hallgatók megismerkedhetnek a kor színvonalának megfelelő technológiák működésével is. 

 

Dr. Vad Attila Miklós 
igazgató

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 28. 15:11