Kiválóságaink

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság és jogelőd intézményei 140 éve meghatározó szerepet töltenek be a hazai gazdasági és agrár-felsőoktatásban.

Az intézmény vezetése 1978 óta számos díszdoktori (Honoris Causa) címet adományozott a tudomány azon kiváló művelői részére, akik tevékenységük révén hozzájárultak az intézmény szellemi gyarapodásához.

Ezeken az oldalakon bemutatjuk továbbá az intézmény azon oktatóit, kutatóit, dolgozóit, akik kimagasló tevékenységükért állami, önkormányzati, egyetemi vagy egyéb szakmai kitüntetésben részesültek.

  • A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság oktatói, kutatói és dolgozói hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai tevékenységük és közösséget segítő munkájuk elismeréseként számos egyetemi, központi, valamint állami és önkormányzati kitüntetésben részesülhetnek. Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság kitüntetési szabályzata lehetőséget biztosít olyan természetes és jogi személyek tevékenységének elismerésére is, akik jelentős mértékben elősegítették az intézmény, az agrár-felsőoktatás fejlesztését, az oktatás, kutatás feltételeinek és tartalmi színvonalának emelését, valamint hozzájárultak az AKIT társadalmi, tudományos kapcsolatrendszerének fejlesztéséhez, az AKIT hazai és külföldi elismertségének növeléséhez.
  • A Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím odaítélésének speciális követelményeit az MTA egyes tudományágakra kialakított elvei és gyakorlata határozza meg.
  • Az egyetemek hagyományos és törvény által biztosított joga a doctor honoris causa cím adományozása. A tudomány valamely ágában kimagasló eredményeket elért, köztiszteletben álló tudósokat az egyetem ezzel a címmel legmagasabb kitüntetésben részesíti és befogadja őket az intézmény díszdoktorainak sorába. A doctor honoris causa cím olyan magas fokú elismerés, amellyel az intézmény csak kivételes esetben él. A cím adományozásával az intézmény megtisztelheti kimagasló professzorait, egykori kiváló tanítványait, de felajánlhatja olyan nemzetközileg elismert hazai és külföldi tudósoknak is, akik tudományos eredményeiket közkinccsé téve gazdagítják a tudományt. A Debreceni Egyetem és a jogelőd Debreceni Agrártudományi Egyetem Tanácsa 1978-tól ítélte oda a díszdoktori címet a tudomány azon kiváló művelői részére, akik rendszeres kapcsolatot tartanak az egyetemmel, elősegítik oktató-kutató munkájának fejlődését és tevékenységükkel hozzájárulnak szellemi gyarapodásához. Díszdoktoraink közül többen külföldi társegyetemek rektorai, professzorai. Ez jól tükrözi a tudomány nemzetközi jellegét, azt, hogy a tudomány túlmutat az országhatárokon, nemzeti kereteken és eredményeivel az egész emberiséget szolgálja.
Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 27. 13:48