Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep

A telep a 33-as főút  95-ös km szelvényénél, Debrecentől 11 km-re a Hajdúsági löszhát szívében található. A Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telepet 1983-ban alakították ki 70 ha-on, ami később 180 ha-ra bővült. Létrehozásával egy időben különböző szántóföldi tartamkísérletek (műtrágyázási, vetésváltási és öntözési) kerültek beállításra, melyeket azóta is folyamatosan fenntartunk a tanszékek kutató professzoraival együttműködve.

A tartamkísérletek több évtizedes eredményeit felhasználva sikerült fajra és fajtára, illetve a hajdúsági löszhátra adaptált termőhely-specifikus tápanyagellátást kidolgozni és folyamatosan fejleszteni a különböző kultúrákban. A trágyázási tartamkísérletek mellett több talajművelési rendszer vizsgálatát magába foglaló tartamkísérletek is beállításra kerültek. Vizsgálva a különböző nedvesség- és energiatakarékos forgatás nélküli rendszerek hatását a talaj fizikai paramétereire, vízháztartására, a különböző kultúrák termésére, és egyéb agrotechnikai elemek alkalmazására. Valamint cél az új eljárások hazai alkalmazhatóságának meghatározása is. Emellett a növényvédőszer gyártókkal is együttműködve zajlik a térség meghatározó növényeinek (kukorica, őszi búza, napraforgó, repce) növényvédelmi technológiáinak adaptálása és fejlesztése évtizedek óta. Kiemelt kutatási terület a precíziós növénytermesztési technológiák alkalmazása, összehasonlításuk a hagyományos eljárással mind eredmény, mind felhasználás oldalon. Mivel a telep jelentős ökológiai területtel is rendelkezik, így lehetőség van az ökológiai termesztési körülményekhez leginkább alkalmazkodó genotípusok vizsgálatára, valamint a teljesen mechanikus gyomszabályozási rendszerek organikus körülmények közötti elemzésére. Jelentős kutatómunka folyik a versenyszférában szereplő legnagyobb világcégekkel együttműködve.

Rendszeresen szervezett konferenciákon, bemutatókon tájékoztatjuk a térség gazdálkodóit a legújabb kutatási eredményekről. A rendelkezésekre álló adatok és eredmények felhasználásával számos doktori disszertáció készült. A telep a növénytermesztés gyakorlati képzésének legfontosabb bázisa. A nem kutatást és oktatást szolgáló területen túlnyomórészt ökológiai árutermesztés folyik.

A Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep összességében 180 ha területen folytat szántóföldi növénytermesztést és biztosítja a területet és az agrotechnikai bázist a kis és közepes méretű parcellás kutatáshoz. A Látóképi Telep termelési szerkezetében meghatározó szereppel bírnak a szántóföldi zöldségnövények. Emellett jelentős területen folyik takarmánykukorica, őszi búza, napraforgó és káposztarepce termelése kutatási céllal.

Munkatársak

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 11. 12:22